Th1 052017
 
Thiết lập xhost

vd: + máy có X, IP=192.168.1.200 + máy server, IP=192.168.1.100 – Từ server: mở shell, gỏ vào: DISPLAY=192.168.1.200:0.0 export – Từ client: mở shell, gỏ vào: xhost + 192.168.1.100 -Từ server, ngay cái shell ở bước trên, chạy cái installer của Oracle. => nếu may mắn cái của sổ installer sẽ nhảy ra dưới máy [Đọc tiếp …]

Th1 042017
 
Tạo và cài đặt Windows 7 từ USB

Rất đơn giản, ta chỉ mất khoảng 3 phút để chuẩn bị và quá trình cài đặt sẽ nhanh hơn rất nhiều so với khi sử dụng ổ DVD Drive, các bạn xem video.   1. Đầu tiên gõ lệnh: diskpart để tiến hành kích hoạt Microsoft Diskpart giúp ta phân vùng, tạo chức năng bootable [Đọc tiếp …]

 Posted by at 10:07 sáng
Th12 302016
 
CVE-2016-8655 - Linux af_packet.c race condition (local root)

CVE-2016-8655 Overview The net / packet / af_packet.c of Linux Kernel vulnerability of race condition, you can be promoted to root privileges from the general user privileges. packet_set_ring is, when you create a ring buffer, if the version of the packet is a TPACKET_V3 initializes the structure timer_list. This value is, and then you set [Đọc tiếp …]

 Posted by at 10:16 sáng
Th12 122016
 
CentOS 7: Cài đặt GitLab CE

I. Tổng quan về GitLab 1. GitLab là gì? GitLab khá nổi tiếng và là một mã nguồn mở của máy chủ Git được thực hiện bởi hơn 50.000 tổ chức. Trong vài năm gần đây Gitlad đã phát triển mạnh mẽ với sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, hàng nghìn người sử dụng [Đọc tiếp …]

Th12 112016
 
CentOS 7: Cài đặt Java 8

Gần 2 năm rưỡi sau khi phiên bản Java 7 ra đời, ngày 18/3/2014, Oracle chính thức giới thiệu thế hệ tiếp theo: Java 8. Phiên bản mới này được xem là Java-7-hoàn-thiện-hơn bởi vì nhiều tính năng quan trọng trong Java 8 theo kế hoạch ban đầu thì thuộc về Java 7, nhưng các [Đọc tiếp …]

 Posted by at 4:19 chiều
Th12 092016
 
CentOS 7: Chống DoS và DDoS với mod_evasive cho Apache trên CentOS 7

Giới thiệu Module mod_evasive của Apache trước kia là mod_dosevasive, giúp chống lại các cuộc tấn công DoS, DDoS ( tấn công từ chối dịch vụ) và các kiểu tấn công dò tìm trên Apache. Nó có thể cung cấp các hành đông trong quá trình bị tấn công và đưa ra các log của [Đọc tiếp …]