Th3 282017
 
Giới thiệu Hazelcast

Hazelcast là một mạng lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ Ram (in-memory data grid). Hazelcast đưa ra cài đặt của các interface trong Java như: Map, Queue, ExcecutorService, Lock… Nó được thiết kế rất nhẹ và dễ sửa dụng. Hazelcast đảm bảo tính sẵn sàng cao (high available) và có khả năng mở rộng [Đọc tiếp …]

 Posted by at 11:46 sáng
Th2 282017
 
Mã hóa Caesar

Khái niệm mã hóa dữ liệu và giải mã Mã hóa dữ liệu là tiến trình che dấu dữ liệu thật (plaintext), nghĩa là chuyển dữ liệu thật thành dữ liệu không có ý nghĩa hoặc có ý nghĩa khác xa với dữ liệu thật. Tiến trình đó gọi là mã hóa (encrytion). Kết quả [Đọc tiếp …]

 Posted by at 10:02 sáng
Th2 242017
 
Caesar Ciphers in Python

Today I want to talk to you about ciphers, more in particular Caesar Ciphers. Encryption and Decryption of secret messages date back a long time before computers. Countless Nations have utilized ciphers to communicate secrets across distances. For example, lets say I have soldier on the other side of the planet and I am relaying [Đọc tiếp …]

 Posted by at 2:27 chiều
Th1 232017
 
Hack the Basic HTTP Authentication using Burpsuite

In the context of a HTTP transaction, basic access authentication is a method for a HTTP user agent to provide a user name and password when making a request. HTTP Basic authentication (BA) implementation is the simplest technique for enforcing access controls to web resources because it doesn’t require cookies, session identifiers, or login pages; rather, HTTP Basic authentication uses standard fields in the HTTP header, obviating the need [Đọc tiếp …]

Th1 052017
 
Thiết lập xhost

vd: + máy có X, IP=192.168.1.200 + máy server, IP=192.168.1.100 – Từ server: mở shell, gỏ vào: DISPLAY=192.168.1.200:0.0 export – Từ client: mở shell, gỏ vào: xhost + 192.168.1.100 -Từ server, ngay cái shell ở bước trên, chạy cái installer của Oracle. => nếu may mắn cái của sổ installer sẽ nhảy ra dưới máy [Đọc tiếp …]

Th1 042017
 
Tạo và cài đặt Windows 7 từ USB

Rất đơn giản, ta chỉ mất khoảng 3 phút để chuẩn bị và quá trình cài đặt sẽ nhanh hơn rất nhiều so với khi sử dụng ổ DVD Drive, các bạn xem video.   1. Đầu tiên gõ lệnh: diskpart để tiến hành kích hoạt Microsoft Diskpart giúp ta phân vùng, tạo chức năng bootable [Đọc tiếp …]

 Posted by at 10:07 sáng