Th1 042017
 
Rất đơn giản, ta chỉ mất khoảng 3 phút để chuẩn bị và quá trình cài đặt sẽ nhanh hơn rất nhiều so với khi sử dụng ổ DVD Drive, các bạn xem video.

 

1. Đầu tiên gõ lệnh: diskpart
để tiến hành kích hoạt Microsoft Diskpart giúp ta phân vùng, tạo chức năng bootable – boot từ DOS cho hệ thống cho quá trình cài đặt Windows.
2. Tiếp tục gõ lệnh: list disk
để liệt kê các ổ đĩa trên hệ thống.
3. Sau khi gắn ổ RAM Drive (USB) vào máy, ta gõ lại lệnh: list disk
lúc này bạn có thể thấy ổ RAM Drive 4G xuất hiện.
4. Tiếp tục gõ lệnh: select disk 1
để chọn ổ USB của ta.
5. Gõ lệnh: clean
để xóa sạch ổ đĩa này, trước khi làm bạn chú ý trên ổ USB không chứa các dữ liệu quan trọng.
6. Gõ lệnh: create partition primary
để tạo partition và set cho nó primary.
7. Sau khi quá trình hoàn thành bạn gõ tiếp lệnh: active
để active cho phân vùng đó.
8. Gõ lệnh: format fs=fat32 quick
để tiến hành format nhanh ổ USB theo định dạng FAT32.
9. Tiếp tục gõ lệnh: assign

 Posted by at 10:07 sáng

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)