Th3 282017
 
Giới thiệu Hazelcast

Hazelcast là một mạng lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ Ram (in-memory data grid). Hazelcast đưa ra cài đặt của các interface trong Java như: Map, Queue, ExcecutorService, Lock… Nó được thiết kế rất nhẹ và dễ sửa dụng. Hazelcast đảm bảo tính sẵn sàng cao (high available) và có khả năng mở rộng [Đọc tiếp …]

 Posted by at 11:46 sáng
Th1 052017
 
Thiết lập xhost

vd: + máy có X, IP=192.168.1.200 + máy server, IP=192.168.1.100 – Từ server: mở shell, gỏ vào: DISPLAY=192.168.1.200:0.0 export – Từ client: mở shell, gỏ vào: xhost + 192.168.1.100 -Từ server, ngay cái shell ở bước trên, chạy cái installer của Oracle. => nếu may mắn cái của sổ installer sẽ nhảy ra dưới máy [Đọc tiếp …]

Th12 052016
 
Tìm hiểu về CSDL Redis

Redis là 1 trong số các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phát triển mang phong cách NoSQL. Redis là hệ thống lưu trữ key-value với rất nhiều tính năng và được sử dụng rộng rãi. Redis nổi bật bởi việc hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu cơ bản (hash, list, set, sorted [Đọc tiếp …]

 Posted by at 4:36 chiều
Th11 222016
 

This problem comes if you installed a wrong epel release on your machine. If so, then you need to remove the epel release by yum remove epel-release Sometimes that is not enough, you need to remove the cache as well by: rm -rf /var/cache/yum/x86_64/6/epel Then you can install the epel-release again yum -y install epel-release

[DBA] Hướng dẫn thao tác với Partition trong Oracle DB

 Database  Chức năng bình luận bị tắt ở [DBA] Hướng dẫn thao tác với Partition trong Oracle DB
Th11 162015
 

Hướng dẫn thao tác với Partition trong Oracle DB Drop partition Drop một partition sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên partition đó –drop a partition alter table thetest drop partition p201510; –>drop a partition + its data + drop the corresponding partitions in each local index Insert dữ liệu vào một bảng đã có [Đọc tiếp …]

Xử lý lỗi The listener supports no services trên Oracle Database (lsnrctl status)

 Database  Chức năng bình luận bị tắt ở Xử lý lỗi The listener supports no services trên Oracle Database (lsnrctl status)
Th11 162015
 

Xử lý lỗi The listener supports no services trên Oracle Database (lsnrctl status) Tình huống Khi thực hiện login root vào server DB bình thường, telnet từ client đến cổng 1521 của server database được nhưng khi kết nối bằng client (sqlplus) báo lỗi ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor [Đọc tiếp …]

Tổng quan kiến trúc database vật lý của Oracle

 Database  Chức năng bình luận bị tắt ở Tổng quan kiến trúc database vật lý của Oracle
Th11 162015
 

Tổng quan kiến trúc database vật lý của Oracle Phần này sẽ mô tả kiến trúc vật lý của database Oracle sau khi đã mô tả kiến trúc ứng dụng của Oracle trong bài trước. Các vấn đề đề cập đến bao gồm datafiles, redo log files và control files. Phần này sẽ khó hiểu [Đọc tiếp …]

Install Php Oracle Client on Ubuntu

 Database, Linux  Chức năng bình luận bị tắt ở Install Php Oracle Client on Ubuntu
Th11 162015
 

Yêu cầu: – Hệ điều hành: Ubuntu. – PHP phiên bản: 5.5.29. – Oracle Client: 2 gói phần mềm có tên instantclient-basic-linux-12.1.0.2.0 và instantclient-sdk-linux-12.1.0.2.0. Các bước cài đặt: Bước 1: bạn chạy các câu lệnh sau: sudo apt-get install build-essential sudo apt-get install php5-dev php-pear libaio1   Bước 2: Bạn chỉnh sửa file /etc/environment chú [Đọc tiếp …]

Th10 282015
 
Tìm hiểu RabbitMQ - Phần 2

Trong phần 1, tôi đã giới thiệu về sơ lược rabbitmq, vai trò của rabbitmq trong hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt. Trong phần này, tôi sẽ trình bày cách về cluster và cấu hình cluster trong rabbitmq Cluster là gì Cluster là nhóm các thành phần mà hoạt động cùng với [Đọc tiếp …]

Th10 282015
 
Tìm hiểu RabbitMQ - Phần 1

Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP – Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức phổ biến, thực tế rabbitmq hỗ trợ nhiều giao thức). RabbitMQ được lập trình bằng ngôn ngữ Erlang. RabbitMQ cung cấp cho lập trình viên một phương tiện trung gian để [Đọc tiếp …]