Th12 122016
 
CentOS 7: Cài đặt GitLab CE

I. Tổng quan về GitLab 1. GitLab là gì? GitLab khá nổi tiếng và là một mã nguồn mở của máy chủ Git được thực hiện bởi hơn 50.000 tổ chức. Trong vài năm gần đây Gitlad đã phát triển mạnh mẽ với sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, hàng nghìn người sử dụng [Đọc tiếp …]

Th12 112016
 
CentOS 7: Cài đặt Java 8

Gần 2 năm rưỡi sau khi phiên bản Java 7 ra đời, ngày 18/3/2014, Oracle chính thức giới thiệu thế hệ tiếp theo: Java 8. Phiên bản mới này được xem là Java-7-hoàn-thiện-hơn bởi vì nhiều tính năng quan trọng trong Java 8 theo kế hoạch ban đầu thì thuộc về Java 7, nhưng các [Đọc tiếp …]

 Posted by at 4:19 chiều
Th12 092016
 
CentOS 7: Chống DoS và DDoS với mod_evasive cho Apache trên CentOS 7

Giới thiệu Module mod_evasive của Apache trước kia là mod_dosevasive, giúp chống lại các cuộc tấn công DoS, DDoS ( tấn công từ chối dịch vụ) và các kiểu tấn công dò tìm trên Apache. Nó có thể cung cấp các hành đông trong quá trình bị tấn công và đưa ra các log của [Đọc tiếp …]

Th12 082016
 
CentOS 7: Install CentOS 7

CentOS là một bản phân phối hệ điều hành tự do dựa trên Linux kernel. Nó có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS tồn tại để cung cấp một nền tảng điện toán doanh nghiệp tự do và phấn đấu để duy trì khả năng tương thích nhị phân [Đọc tiếp …]

Th12 052016
 
CentOS 7: Install Redis Server

Trong bài viết trước, tôi đã giới thiệu về Redis. Sau đây chúng ta sẽ cài đặt Redis trên hệ điều hành CentOS7. Bước 1: Bạn chạy lệnh sau: yum -y update yum -y install epel-release yum install redis Chỉnh sửa cấu hình vim /etc/redis.conf Khởi động Redis systemctl start redis.service systemctl enable redis.service Mở firewall [Đọc tiếp …]

Th12 052016
 
Hướng dẫn cài đặt Oracle Client trên CentOS

Bước 0 yum update && yum install epel-release rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm   Bước 1: Thiết lập SeLinux [root@localhost ~]# cat /etc/selinux/config   # This file controls the state of SELinux on the system. # SELINUX= can take one of these three values: #     enforcing – SELinux security policy is enforced. #     permissive – SELinux prints [Đọc tiếp …]