Th12 122016
 
CentOS 7: Cài đặt GitLab CE

I. Tổng quan về GitLab 1. GitLab là gì? GitLab khá nổi tiếng và là một mã nguồn mở của máy chủ Git được thực hiện bởi hơn 50.000 tổ chức. Trong vài năm gần đây Gitlad đã phát triển mạnh mẽ với sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, hàng nghìn người sử dụng [Đọc tiếp …]

Th12 112016
 
CentOS 7: Cài đặt Java 8

Gần 2 năm rưỡi sau khi phiên bản Java 7 ra đời, ngày 18/3/2014, Oracle chính thức giới thiệu thế hệ tiếp theo: Java 8. Phiên bản mới này được xem là Java-7-hoàn-thiện-hơn bởi vì nhiều tính năng quan trọng trong Java 8 theo kế hoạch ban đầu thì thuộc về Java 7, nhưng các [Đọc tiếp …]

 Posted by at 4:19 chiều
Th12 092016
 
CentOS 7: Chống DoS và DDoS với mod_evasive cho Apache trên CentOS 7

Giới thiệu Module mod_evasive của Apache trước kia là mod_dosevasive, giúp chống lại các cuộc tấn công DoS, DDoS ( tấn công từ chối dịch vụ) và các kiểu tấn công dò tìm trên Apache. Nó có thể cung cấp các hành đông trong quá trình bị tấn công và đưa ra các log của [Đọc tiếp …]

Th12 082016
 
CentOS 7: Install CentOS 7

CentOS là một bản phân phối hệ điều hành tự do dựa trên Linux kernel. Nó có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS tồn tại để cung cấp một nền tảng điện toán doanh nghiệp tự do và phấn đấu để duy trì khả năng tương thích nhị phân [Đọc tiếp …]

Th12 052016
 
CentOS 7: Install Redis Server

Trong bài viết trước, tôi đã giới thiệu về Redis. Sau đây chúng ta sẽ cài đặt Redis trên hệ điều hành CentOS7. Bước 1: Bạn chạy lệnh sau: yum -y update yum -y install epel-release yum install redis Chỉnh sửa cấu hình vim /etc/redis.conf Khởi động Redis systemctl start redis.service systemctl enable redis.service Mở firewall [Đọc tiếp …]

Th9 112015
 
CentOS 7: How to install Zimbra Opensource Collaboration 8

1. System Requirements for Zimbra Collaboration Evaluation and Testing • Intel/AMD 64-bit CPU 1.5 GHz • RAM requirements: • For single server installations, a minimum of 8GB of RAM is required. • For multi-server installations, contact Zimbra sales for recommendations. • 5 GB free disk space for software and logs • Temp file space for [Đọc tiếp …]

Th9 072015
 
Install Apache Tomcat 8 on CentOS 7 / RHEL 7

Apache Tomcat is an open source web server and servlet container developed by the Apache Software Foundation (ASF). Tomcat implements the Java Servlet and the JavaServer Pages (JSP) specifications from Oracle and provides a “pure Java” HTTP web server environment for running the Java codes. Apache Tomcat includes tools for configuration and management, but can [Đọc tiếp …]

Th9 072015
 

Free & open source, high-performance, distributed memory object caching system, generic in nature, but intended for use in speeding up dynamic web applications by alleviating database load.Memcached is an in-memory key-value store for small chunks of arbitrary data (strings, objects) from results of database calls, API calls, or page rendering. Memcached is simple yet powerful. [Đọc tiếp …]