Mô hình MVC là gì?

 Programing  Chức năng bình luận bị tắt ở Mô hình MVC là gì?
Th11 182015
 
Mô hình MVC là gì?

Nếu bạn là một lập trình viên, nhất là lập trình web, sẽ rất khó để bạn có thể xin được việc nếu không biết mô hình MVC. Trong post này mình sẽ trình bày đến các bạn mô hình MVC là gì theo cách hiểu của mình qua một vài dự án sử dụng [Đọc tiếp …]

Th9 142015
 
Perl: Bài 1 - làm quen với Perl

Giới thiệu: Perl viết tắt của từ Partical Extration and Report Language tạm hiểu là ngôn ngữ kết xuất và báo cáo thực dụng. Perl được Larry Wall xây dựng từ năm 1987. Mục đích chính của nó là tạo ra một ngôn ngữ lập trình có khả năng chắt một lượng dữ liệu và [Đọc tiếp …]

Th9 282014
 
Top 10 PHP frameworks for 2014

PHP frameworks are super useful tools when it comes to clean and structured web development, as they speed up the creation and maintenance of your PHP web applications. In this article, I have compiled (in no particular order) my 10 favorite PHP frameworks. Laravel Probably the most popular PHP framework right now. Laravel is powerful [Đọc tiếp …]

Th9 192014
 
Setting up Code::Blocks and MINGW, A Free C and C++ Compiler, on Windows

By Thomas Carriero This tutorial gives you easy-to-follow instructions, with screenshots, for setting up a compiler (the MINGW compiler), a tool that will let you turn the code that you write into programs, and Code::Blocks, a free development environment for C and C++. This tutorial explains how to install Code::Blocks on Windows 2000, XP, Vista [Đọc tiếp …]