AppCatalyst & Docker Lab

 Hệ thống  Comments Off on AppCatalyst & Docker Lab
Nov 152015
 
AppCatalyst & Docker Lab

“VMware AppCatalyst is an API and Command Line Interface (CLI)-driven Mac hypervisor that is purpose-built for developers, with the goal of bringing the datacenter to the desktop.” This Hands-on Lab will walk you through the installation of VMware AppCatalyst and Docker Basics including Docker Machine, Docker Compose, and Docker Swarm. AppCatalyst is currently Tech Preview […]

CREATING A DOCKER CONTAINER FOR HIPPO CMS

 Hệ thống, Linux  Comments Off on CREATING A DOCKER CONTAINER FOR HIPPO CMS
Nov 152015
 

Introduction Don’t we all know  Docker by now? In short, Docker is a so called “container solution”, which you can use to create application containers. Such a container is constructed from a base image and provisioned with e.g. an application and its configuration files. Unlike VM-based solutions, where a guest operating system runs fully independent of […]

[Docker]- Part3 – Cài đặt Docker trên Ubuntu 14.04

 Linux  Comments Off on [Docker]- Part3 – Cài đặt Docker trên Ubuntu 14.04
Nov 112015
 

Tiếp theo loạt bài về Docker, mình sẽ hướng dẫn các bạn các cài đặt Docker trên Ubuntu 14.04 (vì mình sử dụng phiên bản này). 1, Đăng nhập vào user có thể thực thi câu lệnh sudo với quyền admin. 2, Kiểm tra xem curl đã được cài đặt hay chưa $ which curl […]

[Docker] – Part 2 – Cấu trúc và quy trình hoạt động của Docker.

 Linux  Comments Off on [Docker] – Part 2 – Cấu trúc và quy trình hoạt động của Docker.
Nov 112015
 
[Docker] – Part 2 – Cấu trúc và quy trình hoạt động của Docker.

1, Đặt vấn đề Ở phần 1 mình và các bạn đã cùng có cái nhìn tổng quan nhất về Docker. Tiếp tục loạt bài về Docker, mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc và hoạt động của Docker. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi […]

[Docker]- Part1 – Docker, Containers, Hypervisor

 Linux  Comments Off on [Docker]- Part1 – Docker, Containers, Hypervisor
Nov 112015
 
[Docker]- Part1 – Docker, Containers, Hypervisor

1, Đặt vấn đề. Ảo hóa là vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay Ảo hóa là vấn đề đã và đang dành được sự quan tâm rất lớn của những lập trình viên, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp…. và ….Docker đang nổi lên như một hiện tượng đồng thời giành […]

Setup VSFTP can Access Apache

 Linux  Comments Off on Setup VSFTP can Access Apache
Nov 102015
 

Setup FTP Linux Install FTP yum install vsftpd Configure vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf anonymous_enable=NO vi /etc/selinux/config SELINUX=disabled Then run from command line: setenforce 0 chkconfig vsftpd on Create User to access Apache home useradd -g apache -d /var/www/html $khanhnn passwd $khanhnn Start Service service vsftpd start Set permissions vi /etc/group apache:x:##:$user Set permissions in web root /var/www/html […]

How to Install Varnish with Apache on Ubuntu

 Linux  Comments Off on How to Install Varnish with Apache on Ubuntu
Nov 072015
 

Varnish is an amazing frontend cache that is useful for serving static pages and reducing load on your server. In periods of high server activity and traffic, Varnish can be a life saver. Also, Varnish is extremely fast and effective at reducing your page load times, which helps with your SERPs and improves user experience. 1. […]

Tìm hiểu RabbitMQ – Phần 2

 Database  Comments Off on Tìm hiểu RabbitMQ – Phần 2
Oct 282015
 
Tìm hiểu RabbitMQ - Phần 2

Trong phần 1, tôi đã giới thiệu về sơ lược rabbitmq, vai trò của rabbitmq trong hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt. Trong phần này, tôi sẽ trình bày cách về cluster và cấu hình cluster trong rabbitmq Cluster là gì Cluster là nhóm các thành phần mà hoạt động cùng với […]

Tìm hiểu RabbitMQ – Phần 1

 Database  Comments Off on Tìm hiểu RabbitMQ – Phần 1
Oct 282015
 
Tìm hiểu RabbitMQ - Phần 1

Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP – Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức phổ biến, thực tế rabbitmq hỗ trợ nhiều giao thức). RabbitMQ được lập trình bằng ngôn ngữ Erlang. RabbitMQ cung cấp cho lập trình viên một phương tiện trung gian để […]

Một số đoạn script tiện ích hay dùng

 Linux  Comments Off on Một số đoạn script tiện ích hay dùng
Oct 282015
 

Thời kỳ mới đi làm tôi nghĩ cứ phải gõ thật nhiều cho quen cho nhớ nhưng lâu dần việc đó cho cảm giác thật nhàm chán. Hiện giờ, những gì tôi hay làm thường xuyên tôi thường lưu vào một nơi. Khi cần tôi chỉ việc lôi ra, sửa lại đôi chút. Kipalog là […]