Sep 142015
 
  1. Giới thiệu:

Perl viết tắt của từ Partical Extration and Report Language tạm hiểu là ngôn ngữ kết xuất và báo cáo thực dụng. Perl được Larry Wall xây dựng từ năm 1987. Mục đích chính của nó là tạo ra một ngôn ngữ lập trình có khả năng chắt một lượng dữ liệu và cho phép xử lý dữ liệu nhằm thu được kết quả cần tìm.

Perl là một ngôn ngữ thông dụng trong lĩnh vực quản trị hệ thống và xử lý các trang web do có các ưu điểm sau:

+ Có các thao tác quản lý tập tin, xử lý thông tin thuận tiện.

+ Thao tác với các chuỗi ký tự rất tốt.

+ Đã có một thư viện mã lệnh lớn do cộng đồng sử dụng Perl đóng góp (CPAN).

Cú pháp của Perl khá giống với C, từ các ký tự đến tên hàm, do đó, nhiều người đã có kinh nghiệm với C thấy Perl dễ học. Perl khá linh hoạt và cho phép người sử dụng giải quyết cùng một số vấn đề được đặt ra theo nhiều cách khác nhau.

2. Cài đặt Perl

Bước 1:

Bạn truy cập vào địa chỉ http://www.activestate.com/activeperl/downloads và tải bản phù hợp với HĐH của mình.

Bước 2: Thực hiện cài đặt, nếu bạn cài đặt thành công bạn chạy câu lệnh:

perl -v

màn hình sẽ tương tự như sau:

Bước 3: Viết chương trình đầu tiên sử dụng ngôn ngữ Perl

mã nguồn như sau:

thực hiện chay chương trình và kết quả nhu sau:

Vậy là chúng ta đã thực hiện xong các bước đầu tiên.

Mời bạn tham khảo code tại: https://github.com/khanhnnvn/Perl-Basic

Chúc bạn thành công!