Hướng dẫn sử dụng SSH KEY + bitbucket

 Programing  Comments Off on Hướng dẫn sử dụng SSH KEY + bitbucket
Jan 302018
 
Hướng dẫn sử dụng SSH KEY + bitbucket

Bước 1: Sinh key trên máy chứa mã nguồn mà bạn muốn backup ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C “khanhnnvn@gmail.com” Bước 2: Key sẽ lưu ở đường dẫn mặc định: /root/.ssh/id_rsa.pub bạn kiểm tra key bằng lệnh: cat  /root/.ssh/id_rsa.pub Bước 3: Bạn copy key vào tài khoản bitbucket như hình dưới đây. Bạn dùng lệnh ssh -T git@bitbucket.org để […]

Hướng dẫn sử dụng GIT

 Programing  Comments Off on Hướng dẫn sử dụng GIT
Jan 262018
 
Hướng dẫn sử dụng GIT

  Initialize the local directory as a Git repository. git init Add the files in your new local repository. This stages them for the first commit. git add . # Adds the files in the local repository and stages them for commit. To unstage a file, use ‘git reset HEAD YOUR-FILE’. Commit the files that […]

Mô hình MVC là gì?

 Programing  Comments Off on Mô hình MVC là gì?
Nov 182015
 
Mô hình MVC là gì?

Nếu bạn là một lập trình viên, nhất là lập trình web, sẽ rất khó để bạn có thể xin được việc nếu không biết mô hình MVC. Trong post này mình sẽ trình bày đến các bạn mô hình MVC là gì theo cách hiểu của mình qua một vài dự án sử dụng […]

Deploying Django project with Nginx and Uwsgi

 Programing  Comments Off on Deploying Django project with Nginx and Uwsgi
Oct 272015
 

Sorry for a small pause, this time I will try to show you how to deploy a django project with Nginx and Uwsgi. Speaking you have debian, follow these steps: we first install virtualenv: pip install virtualenv then we open a new virtual environment for our new django project. Virtualenv is a cool stuff, you […]

Perl: Bài 2 – Cú pháp Perl cơ bản

 Perl, Programing  Comments Off on Perl: Bài 2 – Cú pháp Perl cơ bản
Sep 142015
 
Perl: Bài 2 - Cú pháp Perl cơ bản

Perl vay mượn khá nhiều cú pháp và ý tưởng từ các ngôn ngữ khác: awk, sed, C, Bourne Shell, … Tuy nhiên có một vài điểm khác giữa các ngôn ngữ. Trong bài này sẽ cung cấp một cách tổng quan nhất về cú pháp của Perl. Ví dụ: Để in ra chuỗi “Hello […]

Perl: Bài 1 – làm quen với Perl

 Perl, Programing  Comments Off on Perl: Bài 1 – làm quen với Perl
Sep 142015
 
Perl: Bài 1 - làm quen với Perl

Giới thiệu: Perl viết tắt của từ Partical Extration and Report Language tạm hiểu là ngôn ngữ kết xuất và báo cáo thực dụng. Perl được Larry Wall xây dựng từ năm 1987. Mục đích chính của nó là tạo ra một ngôn ngữ lập trình có khả năng chắt một lượng dữ liệu và […]

Top 10 PHP frameworks for 2014

 Programing  Comments Off on Top 10 PHP frameworks for 2014
Sep 282014
 
Top 10 PHP frameworks for 2014

PHP frameworks are super useful tools when it comes to clean and structured web development, as they speed up the creation and maintenance of your PHP web applications. In this article, I have compiled (in no particular order) my 10 favorite PHP frameworks. Laravel Probably the most popular PHP framework right now. Laravel is powerful […]

Setting up Code::Blocks and MINGW, A Free C and C++ Compiler, on Windows

 Programing  Comments Off on Setting up Code::Blocks and MINGW, A Free C and C++ Compiler, on Windows
Sep 192014
 
Setting up Code::Blocks and MINGW, A Free C and C++ Compiler, on Windows

By Thomas Carriero This tutorial gives you easy-to-follow instructions, with screenshots, for setting up a compiler (the MINGW compiler), a tool that will let you turn the code that you write into programs, and Code::Blocks, a free development environment for C and C++. This tutorial explains how to install Code::Blocks on Windows 2000, XP, Vista […]