Perl: Bài 2 – Cú pháp Perl cơ bản

 Perl, Programing  Comments Off on Perl: Bài 2 – Cú pháp Perl cơ bản
Sep 142015
 
Perl: Bài 2 - Cú pháp Perl cơ bản

Perl vay mượn khá nhiều cú pháp và ý tưởng từ các ngôn ngữ khác: awk, sed, C, Bourne Shell, … Tuy nhiên có một vài điểm khác giữa các ngôn ngữ. Trong bài này sẽ cung cấp một cách tổng quan nhất về cú pháp của Perl. Ví dụ: Để in ra chuỗi “Hello […]

Perl: Bài 1 – làm quen với Perl

 Perl, Programing  Comments Off on Perl: Bài 1 – làm quen với Perl
Sep 142015
 
Perl: Bài 1 - làm quen với Perl

Giới thiệu: Perl viết tắt của từ Partical Extration and Report Language tạm hiểu là ngôn ngữ kết xuất và báo cáo thực dụng. Perl được Larry Wall xây dựng từ năm 1987. Mục đích chính của nó là tạo ra một ngôn ngữ lập trình có khả năng chắt một lượng dữ liệu và […]