Jun 062018
 

Giới thiệu: Metasploit là một công cụ khá mạnh dành cho các chuyên giá đánh giá. Bài viết dưới đây giới thiệu cách quét một mạng máy tính với lỗi cụ thể.

 

Bước 1: Bạn cần kết nối metasploit với cơ sở dữ liệu:

msfdb init

Bước2: Bạn lệnh sau để scan một mạng, chỉ ra những host online

db_nmap 172.16.12.0/24 -PN

sau khi scan xong, danh sách các host như sau:

Bước 3: Thực hiện scan như sau:

Bạn chỉ cần chạy run sau đó sẽ được kết quả như hình sau:

Giờ bạn chỉ việc khai thác.

Chúc bạn thành công.